Banyak orang menganggap bahawa nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada isterinya adalah wang untuk mencukupi keperluan seharian, atau yang biasa disebut sebagai wang belanja. Namun, tahukah kamu, ternyata nafkah isteri dan wang belanja adalah dua hal yang berbeza.

Wang belanja berupa wang untuk memenuhi keperluan seharian seperti makan, membayar bil elektrik dan air, dan bayaran keperluan hidup lainnya. Sedangkan nafkah isteri adalah yang khusus yang diberikan suami kepada isterinya atau wang belanja untuk isteri.

Beza Antara Nafkah Isteri Dan Wang Belanja. Suami Sila HadamAllah subhanahu wa Ta’ala berfirman:

Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa’: 34)

Sudah menjadi kewajiban seorang suami yang harus memberi nafkah kepada isterinya berupa wang belanja dan nafkah khusus untuk isteri.

Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda:

“Dan mereka (para isetri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim: 2137)

IKLAN

Dalam hadis ini disebutkan dua nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada isterinya, iaitu rezeki (wang belanja) dan pakaian (nafkah isteri).

Namun, Islam juga tidak memberatkan kepada para lelaki untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Para suami memang wajib memberikan nafkah pada isterinya, namun tetap sesuai dengan kemampuannya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (QS.al-Baqarah: 233)

Para isteri juga harus memiliki sifat qana’ah dengan cara bersyukur untuk setiap rezeki yang diberikan suaminya dan mengaturnya sebaik mungkin, seperti yang dinasihatkan Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam saat Hindun binti Itbah mengadu pada Rasul tentang suaminya yang kikir. Rasulullah Salallahu ‘Alaihi wa Salam bersabda:

IKLAN

“Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.” (HR.Bukhori: 4945)

Jadi, untuk para suami, mulai sekarang asingkanlah wang untuk memberi nafkah isteri juga selain untuk memberi wang belanja. Untuk para isteri, boleh mengingatkan suaminya untuk memenuhi kewajiban nafkah isteri, namun lakukan dengan cara yang wajar dan bersyukurlah atas setiap nafkah yang diberikan suami. Insha Allah akan membawa berkah dalam kehidupan keluarga.

 

 

IKLAN

 

 

 

 

 

Sumber: Kifarah Media

Lubuk konten untuk inspirasi bakal – bakal pengantin. Pengantin kini di seeNI.
Download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI