PEREMPUAN YANG BOLEH DIPINANG

Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Dan tidak ada dosa ke atas kamu meminang wanita (yang kematian suami dan masih dalam iddah) dengan cara sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan terhadap wanita itu) dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan perjanjian perkahwinan dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf (sindiran yang baik). Dan janganlah kamu berazam untuk bernikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah swt mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahawa Allah swt Maha Pengampun Lagi Maha Penyantun”[2] [Al-Baqarah : ayat 235]

Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Ayat Ahkam [3], menjelaskan bahawa ayat di atas mengandungi hukum pinangan terhadap perempuan itu ada tiga macam iaitu:

 

Tidak Mudah Jadi Calon Tunang, Hanya Yang Terbaik Sampai Ke Jinjang Pelamin

i. Peminangan Secara Terang atau Sindiran
Perempuan-perempuan yang boleh dipinang dengan terang-terangan dan dengan sindiran iaitu perempuan yang masih bujang (belum pernah berkahwin) dan perempuan yang pernah berkahwin tetapi bukan dalam masa iddah (tempoh iddah telah tamat). Ini disebabkan kalau perempuan tersebut boleh dikahwini, sudah pasti boleh dipinang terkecuali perempuan yang sedang dalam proses pinangan orang lain.

Meminang secara terang-terangan (tasrih) bermaksud menggunakan lafaz yang hanya mempunyai satu tafsiran sahaja iaitu keinginannya untuk berkahwin, saperti contohnya ”aku ingin mengahwini kamu” atau ”selepas habis iddah, aku akan mengahwinimu”.

Manakala meminang secara sindiran (ta’rid) iaitu lafaz yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran, sama ada sebagai keinginan untuk berkahwin atau sebaliknya saperti contoh ”awakni cantiklah” atau ”ramai orang sukakan awak” atau seumpamanya.[4]

ii. Peminangan Secara Sindiran Sahaja
Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran, tidak boleh dengan secara terang-terangan, iaitu perempuan yang kematian suami tetapi masih dalam iddah saperti yang diisyaratkan al-Qur’an : ”Dan tidak ada dosa atas kamu meminang perempuan itu dengan sindiran”. Ini termasuk perempuan yang ditalak bain (talak tiga)

iii. Peminangan Yang Di Haramkan
Perempuan yang tidak boleh dipinang, baik dengan terang-terangan atau pun dengan sindiran iaitu perempuan yang masih mempunyai suami, semua perempuan yang haram dikahwini sama ada haram untuk selama-lamanya atau haram untuk sementara waktu, hukumnya haram kerana ianya boleh merosakkan rumahtangga mereka.

Begitu juga perempuan yang telah ditalak raja’i yang masih dalam iddah, kerana dia masih lagi bergelar isteri dan suaminya masih boleh rujuk pada bila-bila masa (dalam tempoh iddah) dan perempuan yang sedemikian dihukum masih dalam ikatan perkahwinan.

Perkara di atas berdasarkan kepada Firman Allah swt yang bermaksud:

”Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka (suami-suami) bertujuan hendak berdamai” [Al- Baqarah: ayat 228]

Diharamkan seseorang lelaki meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain sekiranya pinangan tersebut telah diterima, ini kerana ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama serta memecahkan kekeluargaan dan menggangu ketenteramannya. Walaupun begitu peminangan boleh dilakukan sekiranya lelaki pertama memberi keizinan kepada lelaki kedua untuk meminang.

IKLAN

Dalam sebuah hadis daripada Uqbah bin ’Amir berkata bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ” Orang mukmin satu dan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan”[5]

Dalam hadis yang lain bahawa Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ”seseorang lelaki tidak boleh meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya (saudara seIslam) sehinggalah dia meninggalkan (membatalkan pinangannya) atau dia mengizinkan peminangaan itu”.[6]

Sekiranya pinangan lelaki pertama masih belum diberi jawapan (sama ada diterima atau ditolak), maka harus lelaki kedua masuk meminang.

 

Tidak Mudah Jadi Calon Tunang, Hanya Yang Terbaik Sampai Ke Jinjang Pelamin

MEMILIH CALON

Sesungguhnya bahagianya rumah tangga, lahirnya anak-anak yang baik dan cerdik serta kekalnya kehidupan rumahtangga adalah terletak kepada pemilihan suami isteri yang baik. Didalam sesebuah keluarga, isteri merupakan tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, pengatur rumah-tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahsianya dan mengadukan nasibnya. Oleh itu sebelum mengambil keputusan untuk bertunang wajarlah dipastikan beberapa kualiti gadis yang bakal dirisik.

Islam menganjurkan agar memilih perempuan yang salih sebagai isteri untuk menjadi perhiasan yang terbaik yang semestinya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh.

Dalam suatu hadis daripada Abdullah bin Umar, Nabi saw telah bersabda yang bermaksud ”Dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah isteri (perempuan) yang salihah”.

Di dalam hal memilih calon yang bakal dipinang, ulama Mazhab Shafie, telah menyimpulkan ciri-ciri gadis saperti berikut yang perlu diberi perhatian oleh laki-laki yang ingin menyuntingnya.

IKLAN

i. Gadis yang mempunyai pegangan agama yang kuat kerana dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ”Perempuan itu dikahwini kerana empat perkara; kerana cantiknya atau kerana keturunannya atau kerana hartanya atau kerana agamanya, tetapi pilihlah yang beragama agar selamatlah dirimu”.[8]

Dalam suatu hadis yang lain Rasululullah saw bersabda yang bermaksud ”Barang siapa diberi rezeki oleh Allah swt dengan seorang isteri yang salih, sesungguhnya telah ditolong separuh agamanya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah swt pada separuhnya lagi”.[9]

Rasulullah saw pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang salih itu adalah yang cantik, patuh, baik lagi amanah.

ii. Gadis yang dipercayai subur iaitu yang boleh melahirkan anak dengan berpandukan kepada latar belakang adaikberadik perempuannya serta ibu-ibu saudaranya. Dalam suatu hadis apabila seorang sahabat telah meminang seorang perempuan mandul, lalu Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ”Kawinlah dengan perempuan pennyayang dan boleh melahirkan banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari akhirat nanti”.[10]

iii. Gadis yang masih dara (perawan) kerana umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristeri dengannya akan lebih harmoni rumahtangganya. Dalam satu riwayat, tatkala Jabir bin Abdullah berkahwin dengan seorang janda, Rasulullah saw bersabda kepadanya yang bermaksud ”Alangkah baiknya seorang gadis yang masih perawan, engkau dapat bergurau senda dengannya dan diapun dapat bergurau senda denganmu”.[11]

iv. Gadis yang terdiri daripada keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana kerana perempuan yang sedemikian boleh menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suami dengan baik. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud ”Perempuan yang terbaik iaitu bila kau lihat, menyenangkan; bila kau perintah, ia mematuhimu; bila kau beri janji diterima dengan baik dan bila kau pergi (musafir), dirinya dan hartamu dijaganya dengan baik”.[12]

v. Gadis dari keturunan yang baik-baik, tenang dan selamat dari gangguan kejiwaan kerana gadis yang sedemikian boleh melahirkan anak yang pintar, menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suami dengan baik. Dalam satu hadis daripada Anas r.a. katanya Rasulullah saw pernah bersabda yang bermaksud ”Barangsiapa mahu bertemu dengan Allah swt dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinlah dengan perempuan yang terhormat”.[13]

vi. Gadis yang mempunyai paras rupa yang cantik kerana telah menjadi lumrah alam bahawa manusia itu suka dan senang kepada yang indah dan cantik dan apabila ia berjaya mendapatkannya, pasti ia akan merasa puas dan bahagia serta jiwanya menjadi tenteram dan tidak menginginkan kepada yang lain. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan yang bermaksud ”Sesungguhnya Allah swt itu indah, dan menyukai keindahan”.

vii. Gadis yang tidak daripada ahli keluarga terdekat kerana dikhuatiri perkahwinan dari kalangan keluarga terdekat saperti sepupu biasanya melahirkan anak yang lemah. Ini berlaku kerana syahwat terhadap kaum-kerabat yang terdekat adalah lemah.

IKLAN

Syarbini didalam huraiannya terhadap ”matan minhaj” karangan Imam Nawawi menyatakan satu riwayat bahawa Rasulullah saw telah bersabda yang bermaksud ”Jangan (tidak sayugia) kamu kahwini keluarga terdekat kerana anak hasil perkahwinan sedemikian (biasanya) kurus (kurang cergas)”.[14]

Walaubagaimanapun, perkahwinan seumpama ini tidaklah dicela kerana Nabi saw telah mengahwinkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Talib r.a. untuk menerangkan bahawa hukum perkahwinan diantara keluarga terdekat adalah harus.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, harus diperhatikan juga tentang perbedaan umur, kedudukan sosial, pendidikan dan keadaan ekonomi antara lelaki dan perempuan tersebut. Sekiranya perbedaan dalam soal-soal tersebut adalah kecil, maka hal ini akan memudahkan mereka membina sebuah rumah tangga yang aman dan tenteram. Sebaliknya jika perbedaan dalam soal-soal tersebut adalah jauh sudah pasti sedikit sebanyak akan menggugat keharmonian rumahtangganya.

Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. pernah meminang Fatimah anak Rasulullah saw tetapi baginda menyatakan anakya itu masih kecil tetapi sewaktu Ali bin Abu Talib yang memintanya, Baginda mengkahwinkan Fatimah kepadanya.

Demikianlah di antara ciri-ciri yang diajarkan oleh Islam dalam memilih calon gadis yang ingin dipinang agar keluarga yang bakal dibina menjadi keluarga sebagai taman syurga yang dapat dinikmati anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik sehingga masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Dalam soal memilih calon, tidak terbatas kepada memilih calon isteri sahaja malah golongan perempuan juga berhak untuk memilih calon suami iaitu orang yang akan meminangnya. Kebijaksanaan para wali dalam memilih calon suami untuk anak-anak perempuan mereka adalah sangat penting. Hendaklah ia memilih lelaki yang berakhlak, mulia dan baik keturunannya, serta kuat pegangan agamanya iaitu yang sekufu (persamaan) dengan anak perempuan mereka. Ini kerana firman Allah swt yang bermaksud ”Adakah orang yang beriman sama saperti orang fasik? Mereka tidaklah sama”. [As-Sajadah: ayat 18]

Bagi wali yang mengkahwinkan anak perempuannya dengan lelaki yang zalim atau fasik atau ahli bid’ah atau pemabuk berarti ia telah berbuat derhaka kepada agamanya dan rela menerima kutukan Allah swt kerana ia telah memutuskan tali kekeluargaan dengan memilih suami yang jahat kepada anaknya. Nabi saw bersabda yang bermaksud ”Barangsiapa menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki fasik, berarti memutuskan tali kekeluargaannya”[15]

Ibnu Taimiyah berkata ”Laki-laki yang selalu berbuat dosa tidak patut dijadikan suami”[16]

Oleh yang demikian, para wali memainkan peranan yang penting dalam memilih calon suami bagi anak-anak atau saudara perempuan mereka sehingga dalam hal ini Rasulullah saw memperingatkan kita dengan sabdanya yang bermaksud ” Jika datang kepada kamu pinangan daripada seseorang lelaki yang kamu redha terhadapnya, agama dan akhlaknya, hendaklah kamu terima. Kalau kamu menolaknya, padahnya adalah fitnah dan kerosakan di muka bumi”

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin berkata ”Berhati-hati dalam menjaga hak anak perempuan itu lebih penting, sebab dengan berkahwin ia menjadi perempuan yang tidak mudah lepas, sedang suaminya boleh menceraikannya bila-bila masa ia suka”

Saiyidatina Aisyah berkata ”Kahwin berarti perhambaan. Kerana itu hendaklah seseorang perhatikan di tempat mana ia lepaskan anak perempuannya”.

 

Sumber : MencariRedhamu

Gambar hiasan : Tangkap Pictures

Lubuk konten untuk inspirasi bakal – bakal pengantin. Pengantin kini di seeNI.
Download seeNI sekarang!

KLIK DI SEENI