Surah Al-Kafirun merupakan surah ke 109 dalam Al-Qur’an yang berada dalam juz terakhir (jus Amma). Surah ini mengandungi kandungan tentang tentang tidak adanya toleransi dalam Keimanan dan Peribadahan. Surah Al-Kafirun turun ketika kaum kafir laknatullah berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Makkah, dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki.

Syaratnya Nabi Muhammad harus menyembah berhala yang menjadi Tuhan mereka dalam kurun wakt satu tahun. Jelas sekali saja sang Nabi Allah menolak usul kaum kafir untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi.

Selain itu, surat ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Seperti halnya dengan surah-surah lain, Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan dan manfaat jika diamalkan sehari-hari. Beberapa keutamaan dan manfaatnya surah ini adalah adalah sebagai berikut:

Baca Surah Al-Kafirun, Teguhkan Ikatan Elak Keraguan Dalam Hati

1. Surah Ajakan Toleransi Beragama, Surah ini merupakan surat yang sangat terkenal kerana kandungannya mengajarkan untuk bertoleransi antar umat beragama.

Agama Islam dalam kitab suci Al-Quran di perintahkan untuk menghormati penganut agama lain. Seperti dalam potongan akhir ayat ini yang artinya ‘Untukmu agama mu dan untuk ku agama ku’. Namun meski menghormati, urusan keimanan dan peribadatan tidak ada kata toleransi. Menurut Imam Qurthubi, sikap menghormati agama dan kepercayaan lain bukan berarti lemah atau diri menjadi larut mengiyakan kebenaran mereka,

IKLAN

Namun akan sebaliknya perkara itu akan memperteguh keimanan dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan kemunafikan sesuai dengan salah satu keutamaan surah Al-Kafirun.

2. Surah yang Sangat Ditakuti Iblis, Surah Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan lain yakni menjadi surah yang ditakuti iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada surah yang sangat ditakuti Ibli kecuali surah ini,

“Tidak ada dalam Al-Qur’an yang lebih menakutkan bagi Iblis daripada Qul ya ayyuhal-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan”.Imam Ja’far ‘alayhis salaam berkata “Bacalah surah 7x dalam 1hari untuk menjaga iman, barang siapa membiasakan membacanya pada sa’at matahari terbit dan terbenam, maka ia akan di amankan dari keraguan, kesyir¬ikan, dan keyakinan yang buruk”

IKLAN

3. Pahala Membaca Surahnya Adalah Sama Dengan Satu perempat daripada Al-Qur’an Ternyata membaca surat Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur’an.

Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Annas “Qul ya ayyuhal-Kafirun bernilai dengan seperempat Al-Qur’an.” Hadits ini dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah. Hal ini disebabkan kerana Al-Kafirun mengandungi berlepas tangan dari syirik (tauhid atau kalimah syahadah yang pertama). Kerana itu surat memiliki kandungan yang setara dengan seperempat Al-Qur’an.

IKLAN

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Solat-Solat Malam, Hal ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadis Jabir bin Abdullah: “Seorang laki-laki berdiri lalu solat fajar dua rakaat. Ia membaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal-Kafirun (katakan hai orang-orang kafir) hingga akhir surah. Lalu Nabi Saw bersabda:

“Ini adalah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul HuwalAhad (Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa hingga akhir surah. Lalu Nabi saw bersabda: Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya. Thalhah berkata: Maka aku suka membaca dua surah ini dalam dua rakaat ini ”

Baca Surah Al-Kafirun, Teguhkan Ikatan Elak Keraguan Dalam Hati

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjelang Tidur Dapat Membebaskan Kemusyrikan, Hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda: Bacalah Qul ya ayyuhal-Kafirun kemudian tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan “.

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan memperteguh keimanan dan membebaskan kemunafikan: Hal ini disampaikan oleh Al Asymu’i berkata: Dikatakan Qul ya ayyuhal-Kafirun dan Qulhuwallahu Ahad, kedua-duanya membebaskan dari kemunafikan. Wallahu a’lam.