Banyak yang kita lihat ada wanita yang menuntut fasakh terhadap diri mereka. Apakah itu fasakh, mari kita ketahuinya.

Fasakh bererti membatalkan nikah dengan kuasa kadi disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat pada masa akad nikah atau berlaku perkara yang membolehkan isteri atau suami menuntut cerai.

 • Hukumnya harus bila bersebab dan antara sebab-sebab yang membolehkan fasakh adalah apabila suami atau isteri:-
  -Tidak diketahui di mana mereka berada selama tempoh lebih dari satu tahun.
  -Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan.
  -Telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih.
  -Tidak menunaikan tanpa sebab yang munasabah nafkah batin selama satu tahun.
  -Telah mati pucuk.
  -Telah gila selama tempoh 2 tahun.
  -Sedang mengidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang berjangkit.
  -Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita.
  -Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat.
  -Memaksa isteri hidup secara lucah.
  -Melupuskan harta isteri.
  -Menghalang isteri menunaikan kewajipan agama.
  -Tidak berlaku adil kepad isteri-isterinya mengikut Hukum Syarak.
  -Tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun 4 bulan telah berkahwin.
  -Dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf Hukum Syarak.

Tiap-tiap yang berlaku itu ada hikmah yang hanya Allah swt sahaja yang tahu disebaliknya, apatah lagi bila sesuatu itu mendapat izin daripada Allah seperti fasakh.

IKLAN

Antara hikmah fasakh ialah:

i. Mengelakkan kaum wanita teraniaya.
ii. Menunjukkan keadilan Allah terhadap hak perceraian
ii. Memberi peluang untuk isteri memilih jalan hidupnya